ЗАЛЯТ С ТЕЧНОСТ ЛАПТОП

Ако се случи да полеете лаптопа с течност, има няколко полезни правила, способни да намалят щетите от заливането, и да увеличат възможността залетият лаптоп да бъде спасен:

 

Моментално изключете всички източници на захранване. Изключете захранващия адаптер, извадете батерията – касае батериите с външен достъп. При вградени батерии, монтирани под капака на лаптопа – ако разполагате с нужните инструменти и умения го разглобете частично. Ако ли не – да бъде извършено в сервиз.

 Желателно е лаптопа да не се включва, преди преди попадналата в него течност не бъде премахната. В противен случай има риск от възникване на повреда – моментална или след време. Опити за включване на залетия лаптоп често водят до повреда на електронни компоненти по дънната платка, ако върху нея е попаднала течност.

Залетият лаптоп да не се тръска и обръща, това само влошава нещата, а попадналата течност прониква навсякъде. Запомнете – не може да премахнете течност от затворен обем без разглобяване и ръчно почистване. Течността няма да се изпари изцяло, ако го оставите да изсъхне, нито ще изчезне от само себе си.

 Реагирайте бързо, без забавяне. Полетият с течност лаптоп трябва да се разглоби колкото се може по-скоро, и да бъде почистен. Забавянето често води до интензивна корозия и изгниване на дънната платка. Течност в комбинация с електрически ток предизвиква химични процеси, водещи до изключително агресивна корозия – печатната платка  и електронните компоненти изгниват не за дни, а за часове.

ПОЧИСТВАНЕ НА ЗАЛЯТ ЛАПТОП

При залят лаптоп с теченост – позвънете на Сервиз за ремонт на лаптопи!

 

Залят лаптоп и последващ дефект – това е една от често срещаните в практиката повреди, както и една от най-трудните за отстраняване. Понякога дефектът причинен от заливане с течност може просто да се отстрани чрез почистване на дънната платка на лаптопа и измиване с подходящи за целта препарати, без остатъчни поражения. Или лаптопът да се „размине“ с една повредена клавиатура. Но както практиката показва, в не малка част от случаите пораженията са тежки, и след заливане с течност лаптопа почти винаги става „рисков“, живота му се намалява. При залят лаптоп винаги предупреждаваме клиентите си, че последиците от попадналата течност са непредвидими – защото повредите в лаптоп причинени от заливане винаги са случайни процеси, няма закономерност.