Last Updated:
December 2, 2021

Click here to submit your article
Per Page :

MediTrip

User Name: You need to be a registered (and logged in) user to view username.

Total Articles : 2

MediTrip

  MediTrip is an innovative platform dedicated to the medical tourism market. The aim of the project is to prepare an innovative mobile and web application – MediTrip, which will not only provide valuable inquiries for clinics, but will also enable higher conversion rates thanks to automated service and sales processes. Automation of the process will also allow to eliminate the human factor and ensure efficient service for any number of inquiries, regardless of the team’s capacity.   read more
0 Views : 24

MediTrip

  MediTrip to innowacyjna platforma dedykowana rynkowi turystyki medycznej. Celem projektu jest przygotowanie innowacyjnej aplikacji mobilnej i webowej – MediTrip, która umożliwi nie tylko pozyskanie wartościowych zapytań dla klinik, ale umożliwi też wyższą konwersję dzięki zautomatyzowanym procesom obsługi i sprzedaży. Automatyzacja procesu pozwoli też na wyeliminowanie czynnika ludzkiego i zapewni sprawną obsługę przy każdej ilości zapytań, niezależnie od mocy przerobowych zespołu.   read more
0 Views : 20