Giáo viên của tôi gọi những cuộc tập trận này là cuộc tập trận Frankenstein vì những cuộc tập trận này thực sự giúp ích cho những ngón tay cứng của bạn. Không có máy khoan nào giúp tôi tăng cường các ngón tay của mình hơn máy này. luyện ngón Để làm điều này, bạn sẽ muốn lấy 1 ngón tay của mình trên bàn tay phải, đó là ngón cái của bạn và đặt nó trên giữa C. Khi bạn làm điều này, bạn giữ giữa C và chơi D, E, F, G với phần còn lại của bạn. các ngón tay hoàn thành thang âm năm nốt. Bạn sẽ đi lên và xuống thang đo trong khi vẫn giữ ngón tay cái của bạn hướng xuống. Không nhấc ngón tay cái của bạn lên. Điều này sẽ cực kỳ khó đối với những nghệ sĩ piano mới. Sau khi bạn hoàn thành 3 lần liên tiếp trên ngón tay cái, hãy chuyển sang ngón 2 hoặc ngón trỏ của bạn trên bàn tay phải. Đây là nơi nó trở nên khó khăn. Bạn sẽ đi rất chậm trong thời gian đầu và chỉ tập trung vào việc […] read more